Információk - Zeneműbolt.hu - minden ami zene, kotta, zenés kiadványInformációk - Zeneműbolt.hu - minden ami zene, kotta, zenés kiadványInformációk - Zeneműbolt.hu - minden ami zene, kotta, zenés kiadvány
  Bevásárlókosártovább
A kosár üres
 


  Hírek, kedvezmények
 
  Gyorskeresés
Válasszon az alábbi feltételek közzül (akár többet is)

Kiadvány megjelölése:


vagy írj be a keresett cikk nevét
>>Összetett keresés<<
 
  Ajánlataink tovább
 
  Akciós termékek tovább
 
  Gyártók
 
  XHTML 1.0 & CSS valid

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

 
  Ki van online?
Minket olvas
 1 vendég
 
 
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Letöltés PDF formátumban

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. Összefoglaló

A POLIFON-MUSIC TRADE Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő és/vagy az általa üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban: Webáruház) által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő és/vagy e felületet látogató és/vagy e felületen keresztül szolgáltatást, árut megrendelő, vásárló természetes és/vagy jogi személy, (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli. Az Adatkezelő minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjt, valamint kezel. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő rendszerüzenetet külön hozzájárulás nélkül is küldhet, hírlevelet azonban kizárólag csak az Érintett hozzájárulásával. Az Adatkezelő az Érintett adatait a lehető legnagyobb biztonságban tárolja, azokat harmadik félnek csak az Érintett hozzájárulással ad át. Az Érintett személyes adatairól felvilágosítást, illetve azoknak törlését az Adatkezelőtől az info@musicwebshop.hu címen írásban kérheti.
Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.xn--zenembolt-97b.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat-pm-10.html címen.

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat az Általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

2. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: POLIFON-MUSIC TRADE Bt.
Az adatkezelő levelezési címe: 2040 Budaörs, Hajnal utca 4.
Az adatkezelő e-mail címe: info@musicwebshop.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36-30-350-3343 (elérhető munkanapokon 10:00 – 18:00 között)
Az adatkezelő faxszáma: +36-23-415-806
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-06-780881
Az adatkezelő cégbírósági bejegyzés száma (Cg.): 01-06-780881
Az adatkezelő cégbírósági végzés kiállítója: Fővárosi Bíróság 1051 Budapest, Nádor utca 28.
Az adatkezelő adószáma: 22572053-2-43

3. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Hutira Albin István
Telefonszám: +36-30-3503343 (elérhető munkanapokon 10:00 – 18:00 között)

4. Az adatvédelmi szabályzat célja

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a POLIFON-MUSIC TRADE Bt. (továbbiakban ELADÓ) (Székhely: 2040 Budaörs, Hajnal utca 4.; Adószám: Adószám: 22572053-2-43; Számlaszám: 117050008-29907353; Cégbírósági bejegyzés száma (Cg.): 01-06-780881; Cégbírósági végzés kiállítója: Fővárosi Bíróság 1051 Budapest, Nádor utca 28.; E-mail cím: info@musicwebshop.hu; Telefon: +36-30-350-3343; Fax: +36-23-415-806) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse. Az Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Webáruházban általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az Adatkezelő tiszteletben tartja Webáruháza látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Szabályzatnak megfelelően kezeli. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat bármikori megváltoztatására, melynek hatálybalépéséről Adatkezelő az Érintetteket tájékoztatja, az Érintetteknek a Webáruház további használatához el kell fogadnia a módosításokat az Adatkezelő által biztosított módon. Jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített elvek, eljárások megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletének (továbbiakban: Rendelet).

5. A kezelt személyes adatok köre, ideje, célja

Az Érintett az Adatkezelő által üzemeltett Webáruházon keresztül biztosított szolgáltatásinak igénybevételéhez regisztráció, illetve bejelentkezés követően fér hozzá. Az adatközlés önkéntes, Érintett nem köteles megadni személyes adatait, azonban azok hiányában az Érintett nem ér el az Adatkezelő által üzemeltett Webáruházon keresztül biztosított összes szolgáltatást.
Érintett beleegyezésével megadott adatkezelés célja: szolgáltatásnyújtás, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a szerződések létrejöttének bizonyítása valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. számla kiállítása). A kötelező adatkezelés körében az Adatkezelő eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek, a jogszabályok által meghatározott ideig azon adatok körére vonatkozóan, amelyet a hatályos jogszabályok számára kötelezően előírnak. Adatkezelő a megadott adatok valódiságáért nem vállal felelősséget.

5.1 Technikai adatok

A Webáruház használata során az Adatkezelő technikai okokból automatikusan rögzíti az Érintett IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a Webáruház folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz az Érintettek nem, csak az Adatkezelő fér hozzá.
Az Adatkezelő rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan az Érintett eljutott a Webáruházra, és azokat is, amelyeket a Webáruházon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az Érintett személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.
A Webáruház látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.
A technikai adatokat az Adatkezelő kizárólag a Webáruház technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5.2 Regisztráció, a Webáruház szolgáltatásainak és/vagy Webáruházon keresztül az Érintett által kezdeményezett vásárlás alkalmával megadott adatok és kezelésük

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- az Érintett e-mail (elektronikus levelezési) címe;
- az Érintett neve (vezeték- és keresztnév);
- az Érintett szabadon választott beceneve (ha a Webáruház a regisztráció folyamán vagy a Webáruház használata folyamán kéri a becenév megadását);
- az Érintett telefonszáma;
- az Érintett faxszáma (ha az Érintett megadta a faxszámát);
- az Érintett által megadott számlázási és szállítási címek;
- az Érintett által megadott számlázási és szállítási címekhez tartozó vezeték és keresztnév;
- az Érintett által megadott jelszó (egyirányúan lekódolva, nem visszafejthető formában kerül rögzítésre);

Az adatok megadását követően az Adatkezelő e-mailben értesíti az Érintettet a regisztráció sikerességéről.
Az Érintett a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat, megjegyzéseket is megadhat, amennyiben az az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
Az Adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció során az Érintett által megadott e-mail címekre az Érintett beleegyezése nélkül nem küld elektronikus levelet, kivéve az Érintett által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, rendszerüzeneteket.
Az adatkezelés célja: vásárlás, megrendelés és fizetés dokumentálása; pénzügyi bizonylat kiállítása; szolgáltatói teljesítés; az adott szolgáltatást érintő változások közlése, emlékeztető küldése (pl. fizetési emlékeztető, egyéb, a szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen technikai információk kérése).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás (számviteli törvény).
Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

5.3 Az Adatkezelő e-mail címeire küldött, nem szolgáltatáshoz köthető, érdeklődő e-mail kapcsán tárolt adatok és kezelésük

Kezelt adatok: e-mail cím, név, telefonszám, amennyiben a levélíró ezt is közölte.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

5.4 Egyéb adatkezelés

Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. A személyes adatok tárolása, védelme, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő székhelyén, bérelt tárhelyén. A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő elzárva tartja, biztosítva ezzel, hogy csak az arra jogosult kapjon hozzáférést. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő vezetője és munkatársai jogosultak megismerni. Jelen tájékoztatóban írtak szerint egyes adatok továbbításra kerülnek adatfeldolgozók és más adatkezelők részére (pl.: könyvelő), a jelen tájékoztatóban írt célok megvalósítása érdekében.
A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen. Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok körét, az esetleges adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Érintett által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
Az Adatkezelő honlapját kiszolgáló szerver a Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968314; telefonszám: +36 1 700 2323; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 23495919-2-41) található. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

7.1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, a személyes adatokat megismerők köre

A Webáruház használata során a Webáruház részére az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni. Az Adatkezelő az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a az Adatkezelő által üzemeltett Webáruházon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele miatt van szükség. (Pl: futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez).

7.1.1 Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

Az Adatkezelő a Webáruház üzemeltetése, valamint Adatkezelő által üzemeltett Webáruházon keresztül nyújtott szolgáltatások teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet igénybe, aki az Adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Az Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
Az Érintettekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, illetve az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Könyvelés:
Szakértő kft. 1075 Bp. Károly krt. 3/A
Képviselő: Spitzer Marianne

Csomagküldés:
GLS Hungary Csomag –Logisztikai kft  2351. Alsónémedi, GLS Európa u 2.

Webáruház rendelés, regisztráció, tárhely:
Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968314; telefonszám: +36 1 700 2323; e-mail: info@tarhely.com; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 23495919-2-41)

7.2 Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az Adatkezelő adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.
Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
- az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
- az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a Rendelet 33. cikk (1) bekezdésében említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Az Érintettek jogai:
- hozzáférési jog;
- helyesbítéshez való jog;
- törléshez való jog;
- adatkezelés korlátozásához való jog;
- adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: POLIFON-MUSIC TRADE Bt. 2040 Budaörs, Hajnal utca 4.
E-mail: info@musicwebshop.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Webáruház felületén bejelentkezést követően maga helyesbítheti; egyéb esetekben az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon az Érintett kérelmében foglaltaknak megfelelően 3 napon belül töröli és/vagy módosítja az adatokat, ez esetben a törölt és/vagy módosított adatok nem lesznek újra helyreállíthatók.
Az Érintett bármikor jogosult hírlevélről leiratkozni. A hírlevelekben annak alján található Webáruház internetes címére kattintva vagy azt a böngésző címsorába másolva, az Érintettnek be kell lépnie a Webáruház felületére majd a „Személyes beállítások” menüpontban a „Felíratkozás / leíratkozás a hírlevélről.”, lehetőségre kattintva, a megjelenő felületen a kívánt hírlevél téma megnevezése elől a jelölő négyzetből a pipa letávolítását követően, a „Folytatás” gombra kell kattintani. Az Érintett írásban is kérheti, mely kérésének az Adatkezelő 3 napon belül eleget tesz.
Az Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve az Érintett tiltakozása esetén az adatkezelés ellen, valamint ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra.
Az Érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.
Az Érintett a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Az Érintett kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is.
Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben az Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv., illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által üzemeltett Webáruházon keresztül biztosított szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg az Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Cookie-szabályzat

Az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház cookie-kat használ. Az Adatkezelő személy szerint nem tud és nem is áll szándékában az ezekben tárolt információk alapján az Érintettet beazonosítani, mindössze arra használja, hogy tudja, az Érintett járt-e már korábban az Adatkezelő által üzemeltett Webáruházban, amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely az Adatkezelő által üzemeltett Webáruházon keresztül biztosított szolgáltatás, termék érdekelheti leginkább. Az Érintettnek lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, az Adatkezelő által üzemeltett Webáruházon keresztül biztosított szolgáltatásainak mindegyikét tudja majd használni.

9.1 Mik azok a cookie-k (sütik)?

Az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait az Adatkezelő harmadik fél számára nem adja el, valamint nem használja azonosításra.

9.2 Mire használjuk a cookie-kat?

Az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház a cookie-k segítségével tartja nyilván:
- a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja;
- beleegyezett-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon;
- milyen termékeket tett a bevásárlókosarába;
- a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház és szolgáltatásainak fejlesztését.
Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

9.2.1 Honlapunk a következő cookie-t használhatja:

- átmeneti, a működéshez szigorúan szükséges cookie-k: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
-a felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
- harmadik féltől kapott cookie-k:
- Google Analytics: _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a használhatóságot. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
- Facebook.com: datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Facebook remarketing kód segítségével az Érintett számára Adatkezelő különböző promóciókat jelenít meg. A Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.
- Twitter.com: __utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_referer: Az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.
- accounts.google.com: GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.
- Google Adwords: NID és SID cookie-k: Az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing kód cookie-kat használ, az Érintett megcímkézéséhez. Az Érintettnek lehetősége van letiltani ezeket a cookie-kat. Az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.

Az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és Facebook, internetes webhelyeiken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, az Érintett személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a szolgáltatók cookie-kat használnak. Az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít, és nem használ.
Látogatottság elemzés: Az Érintettek adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az Érintett valamely személyes adata. Az Adatkezelő által üzemeltett Webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó semmilyen olyan adattal nem kapcsoljuk össze, amely nem arra irányul, hogy az Érintett az Adatkezelővel kapcsolatban maradhasson.
Ha többet szeretne megtudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten, például a http://www.allaboutcookies.org oldal magyar nyelven pedig https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2010/10/cookie-es-adatvedelem-felhasznalok-nyomokovetese-az-interneten/

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
- Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

A sütit az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

10. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő akkor is köteles a jelen Szabályzatban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a jelen Szabályzatot az Adatkezelő megfelelően módosítja, és az Adatkezelő által üzemeltett Webáruházban közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra. Az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett, e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház által nyújtott szolgáltatásokat.

Folytatás
 
Kosár tartalma
Kezdőoldal
Regisztráció
Bejelentkezés
  Újdonságok tovább
 
  Vélemények
Nem tartozik vélemény ehhez a termékhez!
 
  Pénznem/Currency
 
  Nyelvek
Magyar
 
  Hírt írta